Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Zamknięcie roku 2014 w SSRMZ

Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożonymi procedurami przejścia w nowy rok sprawozdawczy, System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) został wyłączony. Informację o otwarciu systemu podamy w oddzielnym komunikacie.

Aktualności archiwalne