Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

CSIOZ o cyberbezpieczeństwie dla placówek medycznych MSWiA

O rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa dla podmiotów leczniczych MSWiA dyskutowano w Warszawie. Spotkanie, zorganizowane dla kierownictwa placówek medycznych MSWiA poświęcone było najważniejszym wyzwaniom związanym z cyberochroną – w szczególności specyfiką sektora zdrowia - a także możliwościami ograniczenia takich zagrożeń.

Specjaliści z CSIOZ zaprezentowali kluczowe zagrożenia dla funkcjonowania sieci i systemów informatycznych wynikające z postępującego procesu informatyzacji ochrony zdrowia. Wskazali także na rozwiązania mogące skuteczne usprawnić niwelowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Branża medyczna coraz bardziej polega na technologiach wykorzystujących m. in. dostęp do Internetu, czy przy wymianie lub analizach dokumentacji stanu zdrowia pacjentów, wyników badań laboratoryjnych czy diagnostyce sprzętu medycznego. Takie podejście z jednej strony usprawnia opiekę nad pacjentami, z drugiej jednak  wykorzystywane w medycynie technologie często podatne są na ataki cybernetyczne, które mają na celu przejmowanie dostępu do danych pacjentów, czy urządzeń medycznych w celu wymuszenia zapłacenia przez ich właścicieli okupu.

W 2017 roku cyberatak ransomware WannaCry zainfekował tysiące komputerów na całym świecie i doprowadził do chaosu w brytyjskiej National Health Service. Odwołano wtedy prawie 20 tysięcy wizyt lekarskich. To wydarzenie uzmysłowiło fachowcom na całym świecie jak opieka zdrowotna - w budowaniu systemów cyberbezpieczeństwa – pozostaje daleko w tyle za innymi branżami, choćby takimi jak sektor finansowy. Dzisiaj cyberataki i przestępstwa związane z kradzieżą danych - obok katastrof naturalnych i zmian pogodowych – klasyfikowane są wśród pięciu największych zagrożeń dla światowych gospodarek.

Galeria zdjęć

Infografika: kontury świata z kłódką i połączonymi kopertami oraz napisem Cyberbezpieczeństwo placówkach medycznych

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM