Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Cyberbezpieczeństwo – placówki medyczne na warsztatach

„Cyberbezpieczeństwo w placówkach medycznych” to projekt, w ramach którego w ostatnich kilku miesiącach realizowany był cykl bezpłatnych warsztatów adresowanych do kadry zarządzającej publicznych podmiotów leczniczych, przede wszystkim szpitali.

CSIOZ wspierało merytorycznie warsztaty organizowane przez Polską Federację Szpitali oraz kancelarię prawną Domański Zakrzewski Palinka. Ich celem było podniesienie wiedzy kadry zarządzającej  publicznymi placówkami medycznymi w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Zrealizowane warsztaty stanowiły narzędzie do budowania świadomości wyzwań i obowiązków, zwłaszcza w obszarze cyber-zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności w środowisku cyfrowym, w tym wdrażaniem nowych rozwiązań z zakresu e-zdrowia.

Podczas spotkań prezentowane były - w sposób niewymagający specjalistycznej wiedzy z zakresu IT - kluczowe obowiązki podmiotów oraz zagrożenia dla funkcjonowania sieci i systemów informatycznych wynikających z postępującego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia.

Galeria zdjęć

Grafika z napisem: Cyberbezpieczeństwo w placówkach medycznych. W tle postać lekarza wybierająca jedną z ikon związanych z tematyką medyczną połączonych ze sobą za pomocą Internetu

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM