Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Nowa platforma telemedyczna umożliwiająca kontakt pacjenta z lekarzem w postaci teleporady

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomi specjalną platformę, która umożliwi pacjentom teleporady lekarskie i pielęgniarskie udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. 

O szczegółach budowanego rozwiązania i jego udostępnieniu poinformujemy Państwa w kolejnych komunikatach.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie narzędzia do teleporad prosimy kierować na adres: teleporady@csioz.gov.pl

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM