e-skierowanie - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

e-skierowanie

O PROJEKCIE

E-skierowanie to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1).

Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-skierowania jest ułatwienie procesu realizacji skierowań, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i pacjentów oraz eliminacja problemu nieczytelnych skierowań.

E-skierowanie stanowi cyfrową wersję dotychczasowego papierowego skierowania. Od 1 stycznia 2021 roku skierowania będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

Logo e-skierowanie

W JAKI SPOSÓB PODŁĄCZYĆ SIĘ DO E-SKIEROWANIA

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie rpwdl.csioz.gov.pl . Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W przypadku gdy podmiot leczniczy posiada certyfikaty wygenerowane dla e-recepty, nie musi generować nowych certyfikatów.

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1 w RPWDL. W sekcji Dokumenty znaleźć można także instrukcję.

Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Pomoc techniczna dostępna 7 dni w tygodniu w godz. od 6.00 do 21.00: