Interfejsy - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców

Dokumentacja integracyjna dla zgód pacjenta (P1)

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Wykaz i opis usług
 2. Specyfikację WSDL

Dokumentacja integracyjna dla e-skierowania

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Specyfikację usług
 2. Opis i strukturę dokumentu elektronicznego skierowania
 3. Reguły biznesowe
 4. Kody wyników operacji
 5. Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego

Adresy usług i certyfikaty środowiska produkcyjnego P1

Adresy usług i certyfikaty środowiska produkcyjnego P1

Usługa dla operacji związanej z receptami:

https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS 

Usługi Centrum Certyfikacji P1:

http://p1.ezdrowie.gov.pl/ccp1/ocsp 

http://p1.ezdrowie.gov.pl/ccp1/crl/CCP1RootCA.crl 

http://p1.ezdrowie.gov.pl/ccp1/crl/CCP1SubCATLS.crl 

http://p1.ezdrowie.gov.pl/ccp1/crl/CCP1SubCAWSS.crl 

 

 

 

 

Dokumentacja integracyjna dla e-recepty

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Specyfikację usług
 2. Opis i strukturę dokumentu elektronicznej recepty i realizacji
 3. Reguły biznesowe
 4. Wskazówki implementacyjne z listą zmian drzewa OID
 5. Kody wyników operacji
 6. Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego

ZAŁĄCZNIKI dotyczące dokumentacji integracyjnej

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Uwaga. Informacje dla integratorów zostały przeniesione na stronę opisującą projekt ZSMOPL.

System Monitorowania Zagrożeń - specyfikacja interfejsu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia Specyfikację Interfejsu Systemu Monitorowania Zagrożeń.
Celem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. W systemie będą przetwarzane dane dotyczące m.in.

 • zgłoszeń o zagrożeniach,
 • zachorowań na choroby zakaźne,
 • niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • niepożądanych działań produktów leczniczych.

Głównymi użytkownikami systemu są przede wszystkim pracownicy medyczni, stacje sanitarno-epidemiologiczne , inspekcja sanitarna, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz pacjenci.

ZAŁĄCZNIKI dotyczące SMZ:

 • Plik zaktualizowany dnia 2016-07-05 - zmiany polegają na dostosowaniu dokumentu do aktualnej postaci plików XSD oraz korekcie w mapowaniu pól dotyczących adresatów głównych i dodatkowych zgłoszeń w mechanizmie importu.
 • Plik zaktualizowany dnia 2016-10-10 – Wersja 1.5 zawiera aktualizację polegającą na dostosowaniu do zmian w schematach walidacji XSD, które wynikają z wdrożenia modyfikacji na wniosek Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) - specyfikacja interfejsu

Specyfikacja służy do przygotowania pliku xml w celu zasilenia RJWPRM. Specyfikacja może ulec zmianie, gdy do słowników dodane zostaną nowe pozycje.

ZAŁĄCZNIKI dotyczące RJWPRM: