OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:326

  OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ZARZĄDZANIA TOŻSAMOŚCIĄ (IDM/IAM) w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych

  Liczba etatów: 1

  Chcesz mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych ochrony zdrowia? Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu uprawnieniami? Nie boisz się wyzwań
  i szukania dziur w całym? Jeśli tak to zapraszamy do nas.

  OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA

  1. Analiza, projektowanie i inwentaryzacja procesu zarządzania dostępami, w tym inwentaryzacja ról i uprawnień w systemach.
  2. Budowanie uprawnień opartych o przyjęty w CSIOZ model.
  3. Koordynacja prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemu IDM/IAM (Identity & Access Management).
  4. Weryfikacja zasadności udzielanych uprawnień.
  5. Identyfikacja nieprawidłowo wykorzystywanych uprawnień.
  6. Realizacja przeglądów kontroli w obszarze zarządzania uprawnieniami.
  7. Automatyzacja działań administracyjnych.
  8. Przygotowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania uprawnieniami.

  WYMAGANIA

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.
  2. Minimum roczne doświadczenie w obszarze zarządzania tożsamością oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa IT.
  3. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem.
  4. Doświadczenie w administrowaniu, wdrażaniu, konfigurowaniu systemów zarządzania tożsamością (IDM/IAM lub PIM) w oparciu np. o CyberArk.
  5. Wiedza na temat protokołów i komponentów systemów zarządzania tożsamością: SAML, ActiveDirectory/LDAP, MultiFactor Authentication (MFA), Role Based Access Controls (RBCA), Privileged Identity Management (PIM), PKI.
  6. Doskonałe zdolności analityczne i komunikacyjne.
  7. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  DODATKOWE ATUTY

  1. Znajomość norm serii ISO 27000.
  2. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administracją systemami operacyjnymi np. Linux/Unix/Windows.
  3. Certyfikat ITIL Operational Support & Analysis (OSA).

  OFERUJEMY

  1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.
  2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.
  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.
  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.
  6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45
  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 31 grudnia 2018 r.

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.110.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:325

  EKSPERT DS. CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych

  Liczba etatów: 1

  Chcesz mieć wpływ na zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych ochrony zdrowia? Jesteś ekspertem z zakresu BCP, a przede wszystkim posiadasz doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z kompleksowym opracowywaniem polityki ciągłości działania? Nie boisz się wyzwań i szukania dziur w całym? Jeśli tak to zapraszamy do nas.

   

  OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA

  1. Opracowywanie i utrzymywanie planów ciągłości działania (BCP).
  2. Analiza ryzyka pod kątem zagrożeń dla ciągłości działania biznesu.
  3. Monitorowanie i skuteczne reagowanie w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.
  4. Planowanie, opracowywanie i realizacja testów planów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego.
  5. Realizowanie zadań z zakresu utrzymania ciągłości działania.
  6. Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresie utrzymania ciągłości działania.

  WYMAGANIA

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.
  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
  3. Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
  4. Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych.
  5. Doświadczenie w zakresie planowania i przeprowadzania testów ciągłości działania dla systemów działających w trybie 24/7/365.
  6. Umiejętność przeprowadzania analiz w ramach BCM (np. BIA).
  7. Znajomość normy serii norm ISO 27000, w szczególności biegła znajomość ISO 22301.
  8. Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań.
  9. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.
  10. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.
  11. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  DODATKOWE ATUTY

  • Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 22301, ISO 27001.

  OFERUJEMY

  1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.
  2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.
  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.
  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.
  6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl ,
  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl  (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 31 grudnia 2018 r.

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.111.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:324

  Od specjalisty do głównego specjalisty testów bezpieczeństwa

  Liczba etatów: 2

  OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA

  1. Przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa, w szczególności aplikacji i systemów biznesowych zgodnie z przyjętymi standardami i metodykami.

  2. Przeprowadzanie testów penetracyjnych sieci i infrastruktury teleinformatycznej.

  3. Przeprowadzanie audytów konfiguracji i opracowywanie zaleceń.

  4. Przeprowadzanie testów socjotechnicznych.

  5. Wdrażanie nowych usług i rozwiązań bezpieczeństwa.

  6. Monitorowanie trendów w bezpieczeństwie IT, nowych narzędzi i zagrożeń.

   

  WYMAGANIA

  1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji testów bezpieczeństwa IT.

  2. Znajomość metodyk i standardów wykonywania testów bezpieczeństwa (OWASP, OSSTMM, ISSAF).

  3. Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów bezpieczeństwa (np. Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, nmap, Nessus, Nexpose itd.).

  4. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji WWW, Web Service, sieci komputerowych i protokołu TCP/IP.

  5. Wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.

  6. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  7. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  DODATKOWE ATUTY

  1. Certyfikat z obszaru bezpieczeństwa (preferowane certyfikaty wydane przez EC-Council, Offensive Security, ISeCom, ISC2, ISSACA).

  2. Znajomość środowisk mobilnych i metod ich testowania.

  3. Znajomość języków skryptowych (takich jak bash, perl, python).

  4. Doświadczenie w testowaniu API SOAP oraz REST.

  5. Doświadczenie w analizach złośliwego oprogramowania.

  6. Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy powłamaniowej.

   

  OFERUJEMY

  1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.

  2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.

  3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.

  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.

  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.

  6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 786 851 174

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do dnia 31 grudnia 2018 r.

   

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.109.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:323

  Od młodszego analityka do głównego analityka w Wydziale – Centrum Analiz

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Udział w pracach zespołu analitycznego zajmującego się wykrywaniem nadużyć i nieefektywności w sektorze ochrony zdrowia.
  2. Analizowanie danych, opracowywanie narzędzi i metod identyfikacji nadużyć.
  3. Opracowywanie wyników, sporządzanie raportów i prezentacji rekomendacji.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o kierunku matematycznym, informatycznym, ekonomicznym, medycznym lub pokrewnym.
  2. Doświadczenie w analizie oraz przetwarzaniu dużych zbiorów danych.
  3. Praktyczną znajomość statystyki i algorytmów machine learning.
  4. Znajomość pakietów do analizy danych (SAS, R, Python) oraz języka SQL.
  5. Umiejętność wyjaśniania trudnych pojęć w sposób jasny, zwięzły i bogaty graficznie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych.
  6. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  7. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  8. Samodzielność w wykonywaniu zadań, sumienność i dobrą organizację pracy.
  9. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk wyższe -
  Analityk wyższe 2
  Starszy Analityk wyższe 3
  Główny Analityk wyższe 5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz praktyczną znajomość sektora ochrony zdrowia.
  2. Znasz język programowania SAS 4GL, język makr oraz produkty z portfolio SAS (SAS DI, SAS EG, SAS EM).
   

  Oferujemy Ci:              

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość realizacji ambitnego projektu mającego na celu poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  -  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl  lub za pomocą przycisku Aplikuj (formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl, zakładka: praca),

  -  poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 785 853 640
  Termin składania dokumentów: do 19 grudnia 2018 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WCA.133.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:322

  Od Młodszego specjalisty do Głównego specjalisty – opiekun serwerowni

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów oraz sprzętów zainstalowanych w serwerowni w ramach utrzymania projektów P1, P2 i P4.

  2. Obsługa sprzętu fizycznego typu Blade, Rack.

  3. Obsługa infrastruktury sieci.

  4. Obsługa zasilaczy awaryjnych UPS.

  5. Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  i Administratorem Systemów Informatycznych w zakresie wykonywanych zadań.

  6. Planowanie zakupów i rozwoju sprzętu serwerowni i infrastruktury.

  7. Opracowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie realizowanych zakupów sprzętu i oprogramowania przez Wydział.

  8. Uczestnictwo w komisjach przetargowych dotyczących postępowań realizowanych przez Wydział.

  9. Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizowanych prac na rzecz Centrum.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie minimum średnie.

  2. Znajomość sprzętu fizycznego  typu Blade, Rack.

  3. Znajomość sprzętu infrastruktury sieci.

  4. Ogólną znajomość obsługi zasilaczy awaryjnych UPS.

  5. Umiejętność przygotowania dokumentacji, a w szczególności sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  6. Prawo jazdy kat. B.

  7. Umiejętność pracy w zespole oraz jesteś komunikatywny.

  8. Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.

  9. Umiejętność podejmowania decyzji.
  10. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy specjalista Wyższe 0
    Średnie 2
  Specjalista Wyższe 2
    Średnie 4
  Starszy specjalista Wyższe 3
    Średnie 5
  Główny specjalista Wyższe 5
    Średnie 8

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  2. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV.

  3. Uprawnienia w zakresie obsługi zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW.

  4. Ogólną znajomość obsługi urządzeń klimatyzacji bytowej.

  5. Ogólną znajomość obsługi systemu kontroli dostępu SKD.

  6. Ogólną znajomość obsługi systemu telewizji przemysłowej CCTV.

  7. Ogólną znajomość obsługi systemu  nadzoru obiektowego BMS.

  8. Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.
  9. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  10. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  11. Następujące cechy: sumienność, terminowość, pracowitość, kreatywność.
   

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 785 853 640

  Termin składania dokumentów: do 19 grudnia 2018 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WEST.127.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:321

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty - Administrator SAN/ STORAGE/ BACKUP

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:
  1. Administracja macierzami dyskowymi, urządzeniami NAS i bibliotekami taśmowymi.
  2. Nadzór nad administrowaniem macierzami dyskowymi, urządzeniami NAS i bibliotekami taśmowymi.
  3. Administracja siecią SAN.
  4. Nadzór nad administrowaniem siecią SAN.
  5. Administrowanie systemami kopii zapasowych.
  6. Nadzór nad administrowaniem systemami kopii zapasowych.
  7. Monitorowanie stanu infrastruktury SAN i pamięci masowej.
  8. Monitorowanie poprawności wykonania kopii zapasowych.
  9. Kontrolne odtwarzanie kopii zapasowych.
  10.Nadzór nad kontrolnym odtwarzaniem kopii zapasowych.
  11. Rozwiązywanie problemów i wsparcie administratorów systemowych.
  12. Inwentaryzacja, planowanie rozwoju i zarządzanie pojemnością infrastruktury.
  13. Planowanie i implementacja zmian w architekturze systemu w celu zapewnienia wymaganej dostępności.
  14. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
  15.Planowanie zakupów i rozwoju infrastruktury techniczno-systemowej.
  16.Wdrażanie nowych rozwiązań.
  17.Opracowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia  i Specyfikacji Istotnych Warunków 18.Zamówienia  oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych.
  19.Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizowanych prac.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:
  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Umiejętność/praktykę administrowania macierzami dyskowymi, urządzeniami NAS i bibliotekami taśmowymi.
  3. Umiejętność/praktykę administrowania siecią SAN.
  4. Umiejętność/praktykę administrowania systemami kopii zapasowych.
  5. Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych.
  6. Umiejętność pracy w zespole i jesteś osobą komunikatywną.
  7. Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  8. Umiejętność podejmowania decyzji.
  9. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy specjalista wyższe 0
    średnie 2
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4
  Starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  Główny specjalista  wyższe 5
    średnie  8

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:
  1. Posiadasz co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  2. Posiadasz doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.
  3. Umiesz działać pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  4. Posiadasz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  5. Jesteś osobą sumienną, terminową, pracowitą i kreatywną.
  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy. 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl ,
  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  ePUAP,
  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl  (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu +48 785 853 640

   Termin składania dokumentów: do 16 grudnia 2018 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                                WKPS.OP.WEST.125.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:320

  Od młodszego do głównego analityka systemowego w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz systemowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  2. Analiza i modelowanie procesów systemowych.
  3. Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  4. Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie systemowego zakresu projektu.
  5. Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  6. Zarządzanie kolejnymi wydaniami systemów, w tym organizacja i koordynacja testów.
  7. Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami systemowymi.
  8. Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  9. Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  10. Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  11. Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  12. Współpraca z interesariuszami projektów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym lub pokrewnym.
  2. Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań systemowych.
  3. Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów systemowych.
  4. Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  5. Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  6. Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  7. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  8. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  9. Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  10.Dobrą organizację pracy.
  11. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk systemowy wyższe -
    średnie 2
  Analityk systemowy wyższe 2
    średnie 4
  Starszy analityk systemowy wyższe 3
    średnie 5
  Główny analityk systemowy wyższe 5
    średnie  8

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  2. Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  3. Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  4. Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile BA).
  5. Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  6. Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  7. Potrafisz pracować pod presją czasu.
  8. Jesteś sumienny i zaangażowany.
   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl ,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b)      w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 15 stycznia 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.123.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:319

  Od młodszego do głównego analityka biznesowego

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.

  2. Analiza i modelowanie procesów biznesowych.

  3. Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.

  4. Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie biznesowego zakresu projektu.

  5. Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.

  6. Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi.

  7. Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.

  8. Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).

  9. Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.

  10.Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.

  11.Współpraca z interesariuszami projektów.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań biznesowych.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych.
  • Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.

   

  Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk Wyższe -
    Średnie 2
  Analityk  Wyższe 2
    Średnie 4
  Starszy analityk  Wyższe 3
    Średnie 5
  Główny analityk  Wyższe 5
    Średnie 8

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  • Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  • Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (AgileBA).
  • Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  • Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 15 stycznia 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                 WKPS.OP.WRST.124.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:318

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty - Java Developer

  Liczba etatów: 6

  Zakres Twoich zadań:

  • Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  • Udział w fazach analizy, projektowania i testów.
  • Code review.
  • Refactoring.
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Bardzo dobrą znajomość języka Java.
  • Minimum roczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii Java.
  • Znajomość systemów kontroli wersji (BitBucket).
  • Dobrą znajomość technologii: Spring Framework, Spring Boot.
  • Wykształcenie wyższe lub średnie.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.

  Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe 0
    średnie 2

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Masz umiejętności praktycznego wykorzystania zasad czystego kodu (SOLID, DRY) oraz znajomość dobrych praktyk programistycznych (TDD, BDD).
  • Posiadasz znajomość metodyki DevOps.
  • Posiadasz znajomość technologii frontendowych (HTML, CSS, JS, JQuery).
  • Posiadasz znajomość Redis, MySQL, PostgreSQL, Jenkins, JUnit.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:            

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 15.01.2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                       WKPS.OP.WRST.120.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:316

  Kierownik Projektu

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie oraz raportowanie wszystkich produktów oraz etapów realizacji projektu.

  2. Współpraca z wewnętrznymi Wydziałami w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów.

  3. Odpowiedzialność za zarządzenie komunikacją, konfiguracją, ryzykiem i jakością w projekcie.

  4. Organizacja i koordynacja prac ludzi i zespołów w projekcie i organizacji.

  5. Motywowanie zespołu.

  6. Nadzór oraz aktywny udział w pracach nad dokumentacją projektową: zarządczą, finansową i techniczną.

  7. Czynny udział w spotkaniach analitycznych, podejmowanie ustaleń, negocjowanie rozwiązań.

  8. Utrzymanie zgodności z przyjętymi w organizacji standardami.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe.
  • Co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 - letnie w zakresie prowadzenia projektów informatycznych.
  • Co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania lub wsparcia zarządzania w projektach IT.
  • Znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE2, SCRUM, AgilePM.
  • Orientację w technologiach IT w jak największym zakresie.
  • Umiejętność analizy i oceny dokumentów technicznych opisujących analizę, koncepcję i architekturę rozwiązania IT.
  • Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami w szczególności współpracę zespołów projektowych.
  • Podstawową znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi i projektami dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.
  • Umiejętność analizy i oceny dokumentów formalnych postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, umów, instrukcji i procedur.
  • Znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office, w tym Project i Visio.
  • Znajomość zasad i technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań i warsztatów.
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  • Znajomość systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  • Doświadczenie w analizie biznesowej, zbieraniu i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opracowywaniu założeń systemowych.
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami specjalistów: analityków, architektów.
  • Doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile).
  • Doświadczenie w posługiwaniu się narzędziem do zarządzania projektami Jira.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
  • Wysoką kulturę osobistą i etykę pracy.
    

  Oferujemy Ci:

  · pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,

  · wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,

  · atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,

  · dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,

  · dla najlepszych premie uznaniowe,

  · bogaty pakiet świadczeń socjalnych,

  · rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,

  · otoczenie profesjonalnego Zespołu,

  · bardzo dobrą atmosferę w pracy.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl ,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 15 stycznia 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                       WKPS.OP.WRST.121.2018

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:315

  Od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Liczba etatów: 3

  Zakres Twoich zadań:

  • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
  • Monitorowanie zapotrzebowania na usługi ze strony pacjentów i personelu medycznego.
  • Identyfikowanie, analiza i wpływanie na potrzeby pacjentów i personelu medycznego, dotyczące usług.
  • Współtworzenie i monitorowanie harmonogramów prac.
  • Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji projektowej zarówno nowych projektów jak i realizowanych przez CSIOZ.
  • Współpraca z interesariuszami projektów.
  • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi.
  • Organizacja i obsługa spotkań.
  • Wsparcie przy prowadzeniu spraw związanych z informacją i promocją projektów.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Znasz zasady funkcjonowania administracji publicznej.
  • Znasz zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych.
  • Posiadasz doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności w celu przystąpienia do konkursu o realizację Programów/Projektów z funduszy Unii Europejskiej.
  • Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, organizacja pracy własnej, kreatywność.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz system ochrony zdrowia w Polsce.
  • Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  • Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Znasz zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.
  • Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.
  • Posiadasz doświadczenie w zakresie wsparcia w realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia.
  • Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 21.12.2018 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                       WKPS.OP.WRST.119.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj

Podłączenie do P1