Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:490

  Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Produktowej w Departamencie Komunikacji - WKPS.OP. WKP.11.2020

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych, w szczególności:

  • współtworzenie i realizacja strategii komunikacyjnej i wizerunkowej Centrum i jego projektów, a także poszczególnych e-usług w ochronie zdrowia,
  • udział w tworzeniu planu działań informacyjno-promocyjnych Centrum i projektów e-zdrowia,
  • pisanie i redagowanie tekstów marketingowych, artykułów, informacji prasowych i komunikatów na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • działania w internecie – video streaming, kampanie w mediach społecznościowych, kreowanie wizerunku projektu e-zdrowie (P1), pozostałych projektów Centrum oraz samej instytucji na portalach społecznościowych (m.in. FB, Twitter, Linkedin) oraz monitorowanie trendów w tym zakresie,
  • organizacja udziału w wydarzeniach branżowych w rodzaju debaty, seminaria, konferencje, kongresy etc. oraz imprezach adresowanych do pacjentów (zaproszenia, stoisko, wizerunek na targach, logistyka itp.),
  • organizacja własnych wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym,
   współpraca z mediami – komunikacja proaktywna i reaktywna, organizacja briefingów i konferencji prasowych,
  • współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami branżowymi,
  • współpraca z dostawcami produktów i usług związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych (grafikami, specjalistami DTP, drukarniami etc.).

  2. Przygotowanie i prowadzenie postępowań w trybie zamówień publicznych w celu realizacji zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych i kampanii.

  3. Reprezentowanie Centrum i nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczaniem podpisanych umów z wykonawcami na realizację działań informacyjno-promocyjnych i kampanii.

  4. Udział w pracach nad definiowaniem architektury informacji, nawigacji i interfejsu graficznego portalu pacjent.gov.pl.

  5. Ewaluacja prowadzonych działań i kampanii – raportowanie ich efektu.
  Analiza działań SEM/SEO oraz Google Analytics i Facebook Analytics.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Ukończone studia wyższe (preferowany kierunek związany z marketingiem, reklamą, dziennikarstwem, medyczne lub pokrewne).
  • Co najmniej 6-letnie doświadczenie w pracy w obszarze reklamy/marketingu.
  • Doświadczenie w realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w tym pisaniu i redagowaniu materiałów informacyjnych, organizacji wydarzeń własnych i udziału w wydarzeniach zewnętrznych.
  • Doświadczenie we współpracy z mediami.
  • Umiejętność przygotowywania odpowiedzi na pytania prasowe.
  • Umiejętność weryfikacji i opiniowania zakresu funkcjonalności systemów informatycznych dotyczących interfejsu graficznego użytkownika.
  • Praktyczna znajomość zagadnień SEO, SEM i analityki internetowej (Google Analytics, Facebook Analytics).
  • Doświadczenie w zarządzaniu treścią na portalach internetowych i na profilach w mediach społecznościowych.
  • Praktyczna umiejętność w zakresie obsługi pakietu MS Office (PowerPoint, Excel, Word), przy czym znajomość programów graficznych będzie stanowić dodatkowy atut.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie kompetencje interpersonalne.
   Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań i odpowiedzialność za ich efekty.
  • Otwartość na nowe wyzwania.
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu strategii komunikacji i planów działań informacyjno-promocyjnych.
  • Znajomość procesów w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji w obszarze ochrony zdrowia.
  • Umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Znajomość regulacji prawnych w obszarze ochrony zdrowia oraz zamówień publicznych.
    

  Oferujemy Ci:          

  • Pracę w nowoczesnej firmie informatycznej.
  • Umowy o pracę.
  • Elastyczną ofertę benefitów.
  • Pakiety medyczne.
  • Ubezpieczenia grupowe.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  • Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  • Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci.
  • Bardzo dobrą atmosferę w pracy.
  • Otoczenie profesjonalnego Zespołu.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  - w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  - w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  - za pośrednictwem portalu wirtualnemedia.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48501369315.

   

  Termin składania dokumentów: do 20 lipca 2020 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP. WKP.11.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:488

  Od młodszego informatyka do informatyka wsparcia technicznego w Wydziale Wsparcia Użytkowników w Departamencie Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.WWU.9.2020

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Pomoc użytkownikom, jako pierwsza i druga linia wsparcia, w szczególności:

   1. Przygotowanie komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do pracy dla użytkowników;
   2. Utrzymanie w sprawności technicznej komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, w tym wymiana materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych;
   3. Przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych;
   4. Monitorowanie środowiska i reagowanie na awarie;
   5. Przygotowanie urządzeń mobilnych według specyfikacji dla użytkowników.

  • Rozwój i utrzymanie systemu monitoringu.
  • Rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz systemów użytkowników końcowych.
  • Przygotowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia w zakresie postępowań przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i usług dla obszaru helpdesk.
  • Udział w pracach komisji przetargowych w ramach realizowanych postępowań oraz udział w realizacji umów.
  • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Umiejętność/praktykę administrowania Active Directory.
  • Umiejętność/praktykę administrowania stacjami roboczymi z rodziny Windows.
  • Umiejętność/praktykę administrowania kontami/użytkownikami na serwerze poczty (preferowane: Microsoft Exchange) oraz umiejętność/praktyka konfiguracji klienta poczty MS Outlook.
  • Umiejętność/praktykę diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon.
  • Umiejętność/praktykę związaną z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
  • Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  • Umiejętność podejmowania decyzji.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy informatyk wyższe 0
  Młodszy informatyk średnie 2
  Informatyk wyższe 2
  Informatyk średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  • Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  • Jesteś sumienny, terminowy i kreatywny.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  • w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  • za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 16 lipca 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ­ iod@csioz.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji ­ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP. WWU.9.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj