Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:384

  Od specjalisty do głównego specjalisty - WKPS.OP.WRSP1.45.2019

  Liczba etatów: 0,5

  Zakres Twoich zadań:

  1. W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu e-zdrowie projektowanie:

  a) materiałów graficznych promujących usługi elektroniczne w ramach projektu e-zdrowie (media: serwis informacyjny i materiały drukowane),

  b) materiałów informacyjnych dla prasy i mediów,

  c) materiałów graficznych w ramach bieżącej komunikacji w mediach społecznościowych,

  d) wizualizacji danych liczbowych i statystycznych,

  e) informacyjnych materiałów graficznych przeznaczonych dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

  2. W ramach prac nad serwisem informacyjno-usługowym pacjent.gov.pl:

  a) współpraca w zakresie user experience (UX — doświadczenia użytkownika) i badań UX realizowanych na rzecz CSIOZ przez podmioty zewnętrzne),

  b) opracowywanie linii wizualnej informacji przeznaczonych dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe z co najmniej 5 letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku oraz  zbliżonym zakresem pracy.
  • Doświadczenie w realizacji projektów graficznych, budowy stron www oraz znasz narzędzia Adobe XD, Photoshop.
  • Umiejętność pracy zespołowej i umiejętności interpersonalne.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Znasz najnowsze trendy web designu.
  • Posiadasz umiejętność tworzenia materiałów i projektów graficznych.
  • Znasz zasady projektowania UX.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 29 marca 2019r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                    

   

    WKPS.OP.WRSP1.45.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:383

  Ekspert ds. komunikacji i promocji - WKPS.OP.WRSP1.44.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Tworzenie i realizacja strategii wizerunkowej oraz polityki informacyjnej Projektu P1.

  2. Budowanie pozytywnego wizerunku Projektu P1 w środowisku ogólnopolskim poprzez współtworzenie i realizację strategii komunikacji zewnętrznej.

  3. Działanie na rzecz promowania Projektu P1 i jej produktów wśród liderów opinii.

  4. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do użytkowników końcowych projektów realizowanych przez CSIOZ.

  5. Nadzór nad współpracującymi agencjami PR, przygotowywanie materiałów prasowych, oraz informacyjnych: folderów, ulotek i broszur.

  6. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami.

  7. Organizowanie spotkań z dziennikarzami, briefingów i konferencji prasowych.

  8. Współpraca z podmiotami realizującymi na rzecz CSIOZ usług i dostawy związane z realizacją działań informacyjno-promocyjnych (np. agencje PR, reklamowe, eventowe, drukarnie itp.).

  9. Przygotowywanie materiałów prasowych.

  10. Stały monitoring i analiza aktywności prowadzonych działań.

  11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Pracodawcę wynikających z rodzaju wykonywanej pracy.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letni staż pracy.
  • Co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy z zakresu PR, komunikacji oraz działań informacyjno-promocyjnych.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  • Umiejętność podejmowania decyzji.
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Doświadczenie we współpracy z mediami.

  2. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.

  3. Umiejętność tworzenia strategii komunikacji, kampanii informacyjnych i promocyjnych.

  4. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z komunikacją i promocją w sektorze zdrowia.

  5. Jesteś sumienny, terminowy i kreatywny.

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 27 marca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WRSP1.44.2019

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:382

  Od starszego specjalisty do głównego specjalisty - WKPS.OP.WWPU.42.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Utrzymywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych przez CSIOZ.
  • Sporządzanie wkładu do odpowiednich planów finansowych Centrum w zakresie zadań związanych z realizacją projektów prowadzonych przez CSIOZ.
  • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, weryfikacja i monitorowanie zgodności realizacji zadań z podpisaną umową wykonawczą w zakresie spraw finansowych.
  • Rozliczanie projektów, w tym sporządzanie wniosków o płatność.
  • Bieżąca współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów.
  • Współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym Centrum w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych.
  • Przygotowywanie i poprawa analiz finansowych i ekonomicznych projektów współfinansowanych ze środków UE.
  • Przygotowywanie i weryfikacja budżetów projektów oraz dokumentacji związanej z planowanymi do realizacji projektami w zakresie ochrony zdrowia.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budżetowania i rozliczania projektów informatycznych.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej, w projektach planowanych do realizacji lub realizowanych w ramach środków UE.

  2. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.

  3. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych, z krótkimi terminami realizacji zadań.

  4. Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.

  5. Znajomość zagadnień związanych z projektami realizowanymi w zakresie ochrony zdrowia.

   

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 29 marca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WWPU.42.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:380

  Główny specjalista w Wydziale Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem trwałości projektów: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”, „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)”, w zakresie:
     1) Udziału w implementacji klasyfikacji, słowników i terminologii medycznych w ramach budowania interoperacyjności semantycznej;

     2) Udziału w zespołach projektowych w ramach projektów realizowanych przez Centrum między innymi poprzez zarządzanie popytem na usługi, zarządzanie finansowe, analizę kosztów i korzyści, monitorowanie i utrzymanie zgodności z przepisami prawa;

     3) Udziału w realizacji zadań związanych ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi, w tym Światową Organizacją Zdrowia oraz Unią Europejską;

     4) Współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi lub badawczymi;

     5) Współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy.

  2. Udział w pracach związanych z wdrażaniem interoperacyjności w Polskim systemie ochrony zdrowia na poziomie infrastruktury IT, aplikacyjnym, informacyjnym oraz inicjowanie zadań związanych z zarządzaniem interoperacyjnością na poziomie procesu leczniczego, legislacji, regulacjami, polityki zdrowotnej zgodnie z Europejskimi Ramami Interoperacyjności.
  3. Monitorowanie nowych trendów rozwoju e-zdrowia w Polsce i za granicą.
  Tworzenie wizji, planów strategicznych i kierunków rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia z wykorzystaniem standardów interoperacyjności.
  4. Realizacja zadań związanych z tłumaczeniem wybranych treści na język angielski.
  5. Przygotowywanie analiz danych statystycznych z zakresu ochrony zdrowia.
  6. Prowadzenie repozytorium wiedzy o projektach e-Zdrowia w Europie i na pozostałych kontynentach.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe i co najmniej 5 lat stażu pracy.
  • 3 letnie doświadczenie w realizacji zadań z obszaru finansów publicznych.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista Wyższe 5
    Średnie 8

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz doświadczenie w współpracy z oddziałami wojewódzkimi Funduszu oraz innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

  2. Posiadasz doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów realizowanych przez Komisję Europejską.

  3. Posiadasz umiejętność przygotowywania oraz opiniowania projektów nowelizacji przepisów aktów prawnych regulujących zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.

  4. Znasz procesy w ochronie zdrowia.

  5. Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.

  6. Posiadasz doświadczenie w tworzeniu dokumentacji SIWZ.

  7. Jesteś sumienny i zaangażowany.

   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

   

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: 31.03.2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                      

   

  WKPS.OP.WRST.41.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:379

  Od młodszego informatyka do informatyka w zespole helpdesk

  Liczba etatów: 3

  Zakres Twoich zadań:

  1. Pomoc użytkownikom, jako pierwsza linia wsparcia (helpdesk), w szczególności:
  a) Przygotowanie komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do pracy dla użytkowników.

  b) Utrzymanie w sprawności technicznej komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, w tym wymiana materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

  c) Przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych (telefon/email/wewnętrzny system).

  d) Monitorowanie środowiska i reagowanie na awarie.

  e) Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu telefonii stacjonarnej, w tym podłączanie aparatów i ich wymiana, przydzielanie i aktualizacja numerów telefonów.

  2. Rozwój i utrzymanie systemu monitoringu.
  3. Rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz systemów użytkowników końcowych.
  4. Przygotowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia w zakresie postępowań przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i usług dla obszaru helpdesk.
  5. Udział w pracach komisji przetargowych w ramach realizowanych postępowań oraz udział w realizacji umów.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Umiejętność/praktykę administrowania Active Directory.
  • Umiejętność/praktykę administrowania stacjami roboczymi Windows 7/8/10.
  • Umiejętność/praktykę administrowania kontami/użytkownikami na serwerze poczty (preferowane: Exchange Online) oraz umiejętność/praktyka konfiguracji klienta poczty MS Outlook.
  • Umiejętność/praktykę diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon.
  • Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  • Umiejętność podejmowania decyzji.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy informatyk wyższe 0
    średnie 2
  Informatyk wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  • Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  • Jesteś sumienny, terminowy i kreatywny.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

   

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 31 marca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WEST.40.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:377

  Starszy analityk

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Udział w ambitnym zadaniu budowy systemów analitycznych dla służby zdrowia i tym samym wpływanie na poprawą efektywności operacyjnej systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz na wzrost skuteczności przeciwdziałania nadużyciom w służbie zdrowia.
  • Projektowanie, wdrażanie i benchmarking kluczowych wskaźników wydajności KPI do pomiaru efektywności funkcjonowania poszczególnych jednostek medycznych.
  • Budowa zaawansowanych modeli analitycznych do wykrywania nadużyć i nieprawidłowości w funkcjonowaniu służby zdrowia.
  • Zapewnienie wsparcia badawczego oraz analitycznego w procesie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania służbą zdrowia.
  • Proaktywne podejście do identyfikowania nowych obszarów danych i innych informacji oraz przekształcania ich w Big Data w celu zwiększania zakresu i skuteczności istniejących systemów analitycznych.
  • Wspieranie rozwoju i współtworzenia wglądów poza publicznie dostępne informacje poprzez interakcję ze starszymi analitykami, menedżerami wiedzy, zespołami kont, zespołami zaangażowania i współpracownikami linii obsługi w celu wydobywania, aktualizowania, udostępniania odpowiednich treści.
  • Eksploracja danych w celu poszerzania zakresu wykorzystania analiz Big Data w różnych obszarach ochrony zdrowia.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym, matematycznym, ekonomicznym, medycznym lub pokrewnym.
  • Min. 3-letnie doświadczenie w zakresie analizy danych.
  • Doświadczenie w pracy z popularnymi pakietami do analizy danych (jeden z: SAS, R lub Python).
  • Umiejętność wyjaśniania trudnych pojęć w sposób jasny, zwięzły i bogaty graficznie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych.
  • Praktyczną znajomość metod statystycznej analizy danych oraz algorytmów uczenia maszynowego.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań oraz dobrą organizację pracy.
  • Znajomość języka SQL oraz sposobów przetwarzania dużych wolumenów danych.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Starszy analityk Wyższe 3
    Średnie 5

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz procesy w ochronie zdrowia oraz rynek usług medycznych.
  • Znasz język programowania SAS 4GL oraz język makr.
  • Znasz produkty z portfolio SAS (SAS DI, SAS EG, SAS EM).
  • Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  • Cechuje Cię sumienność i zaangażowanie.
  • Umiesz łączyć myślenie analityczne i strategiczne.
  • Posiadasz zaawansowane umiejętności w programach Word, Excel i PowerPoint.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 29 marca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WCA.38.2018

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:372

  Od młodszego do głównego analityka biznesowego

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  • Analiza i modelowanie procesów biznesowych.
  • Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  • Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie biznesowego zakresu projektu.
  • Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  • Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi.
  • Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  • Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  • Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  • Współpraca z interesariuszami projektów.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań biznesowych.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych.
  • Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk biznesowy wyższe -
    średnie 2
  Analityk biznesowy wyższe 2
    średnie 4
  Starszy analityk biznesowy wyższe 3
    średnie 5
  Główny analityk biznesowy wyższe 5
    średnie 8

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  2. Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  3. Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  4. Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (AgileBA).
  5. Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  6. Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  7. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  8. Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki
  • korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A,

  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl

   

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 28 marca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.32.2019

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:370

  Od młodszego do głównego analityka systemowego

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz systemowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  • Analiza i modelowanie procesów systemowych.
  • Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  • Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie systemowego zakresu projektu.
  • Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  • Zarządzanie kolejnymi wydaniami systemów, w tym organizacja i koordynacja testów.
  • Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami systemowymi.
  • Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  • Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  • Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  • Współpraca z interesariuszami projektów.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym lub pokrewnym.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań systemowych.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów systemowych.
  • Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk systemowy wyższe -
    średnie 2
  Analityk systemowy wyższe 2
    średnie 4
  Starszy analityk systemowy wyższe 3
    średnie 5
  Główny analityk systemowy wyższe 5
    średnie 8

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  • Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  • Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile BA).
  • Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  • Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  • Potrafisz pracować pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A,

  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 28 marca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                            WKPS.OP.WRST.33.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:366

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty - Java Developer

  Liczba etatów: 7

  Zakres Twoich zadań:

  • Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  • Udział w fazach analizy, projektowania i testów.
  • Code review.
  • Refactoring.
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Bardzo dobrą znajomość języka Java.
  • Minimum roczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii Java.
  • Znajomość systemów kontroli wersji (BitBucket).
  • Dobrą znajomość technologii: Spring Framework, Spring Boot.
  • Wykształcenie wyższe lub średnie.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Masz umiejętności praktycznego wykorzystania zasad czystego kodu (SOLID, DRY) oraz znajomość dobrych praktyk programistycznych (TDD, BDD).
  • Posiadasz znajomość metodyki DevOps.
  • Posiadasz znajomość technologii frontendowych (HTML, CSS, JS, JQuery).
  • Posiadasz znajomość Redis, MySQL, PostgreSQL, Jenkins, JUnit.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 15 kwietnia 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                      

  WKPS.OP.WRST.26.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj

Podłączenie do ZSMOPL