Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:404

  Kierownik projektu - wkps.op.wca.71.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Udział w ambitnym projekcie budowy nowoczesnych systemów analitycznych dla ochrony zdrowia w Polsce.
  2. Planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie oraz raportowanie wszystkich produktów oraz etapów realizacji projektu.
  3. Odpowiedzialność za zarządzenie komunikacją, konfiguracją, ryzykiem i jakością w projekcie.
  4. Organizacja i koordynacja prac ludzi i zespołów w projekcie.
  5. Motywowanie zespołu.
  6. Nadzór oraz aktywny udział w pracach nad dokumentacją projektową: zarządczą, finansową i techniczną.
  7. Czynny udział w spotkaniach analitycznych, podejmowanie ustaleń, negocjowanie rozwiązań.
  8. Utrzymanie zgodności z przyjętymi w organizacji standardami.
  9. Eksploracja danych i odkrywanie ukrytych wzorców za pomocą zaawansowanych algorytmów analitycznych i analiz Big Data.
  10. Praca z dużymi i złożonymi zbiorami danych medycznych przy wykorzystaniu wiedzy matematycznej, statystycznej oraz eksperckiej wiedzy medycznej i farmaceutycznej.
  11. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zaawansowanej analizy danych w celu zwiększenia skali wykrywanych nieprawidłowości.
  12. Wywieranie realnego wpływu na poprawą efektywności ochrony zdrowia w Polsce, w tym na przeciwdziałanie nadużyciom.
  13. Współpraca z multidyscyplinarnym zespołem złożonym z naukowców,  specjalistów ds. zaawansowanej analizy danych, ds. analizy biznesowej  oraz ekspertów medycznych.
  14. Projektowanie, wdrażanie i benchmarking kluczowych wskaźników wydajności KPI do pomiaru efektywności funkcjonowania poszczególnych jednostek medycznych.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane o kierunku informatycznym, matematycznym, statystycznym, medycznym lub pokrewnym i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Kierownik Projektu Wyższe 5
    Średnie 8

  2. Praktyczną znajomość metod statystycznej analizy danych.
  3. Doświadczenie w przetwarzaniu dużych wolumenów danych.
  4. Wiedza z zakresu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub/i farmacji.
  5. Znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE2, SCRUM, AgilePM.
  6. Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami w szczególności współpracę zespołów projektowych.
  7. Umiejętność wyjaśniania trudnych pojęć w sposób jasny, zwięzły i bogaty graficznie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych.
  8. Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  9. Wysokie umiejętności interpersonalne.
  10. Umiejętność dobrej organizację pracy oraz jeżeli jesteś osobą samodzielną w wykonywaniu zadań.
  11. Znajomość zasad i technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań i warsztatów.
   

  Oferujemy Ci:

  • Pracę w firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do kwalifikacji i umiejętności.
  • Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków.
  • Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  • Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  • Otoczenie profesjonalnego Zespołu.
  • Inspirującą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 22 maja 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WCA.71.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:403

  Młodszy analityk danych - WKPS.OP.WCA.70.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Udział w ambitnym projekcie budowy nowoczesnych systemów analitycznych dla ochrony zdrowia w Polsce.
  • Eksploracja danych i odkrywanie ukrytych wzorców za pomocą zaawansowanych algorytmów analitycznych i analiz Big Data.
  • Praca z dużymi i złożonymi zbiorami danych medycznych przy wykorzystaniu wiedzy matematycznej, statystycznej, z zakresu uczenia maszynowego oraz eksperckiej wiedzy medycznej.
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zaawansowanej analizy danych w celu zwiększenia skali wykrywanych nieprawidłowości.
  • Wywieranie realnego wpływu na poprawą efektywności ochrony zdrowia w Polsce, w tym na przeciwdziałanie nadużyciom.
  • Współpraca z multidyscyplinarnym zespołem złożonym z naukowców,  specjalistów ds. zaawansowanej analizy danych, ds. analizy biznesowej  oraz ekspertów medycznych.
  • Projektowanie, wdrażanie i benchmarking kluczowych wskaźników wydajności KPI do pomiaru efektywności funkcjonowania poszczególnych jednostek medycznych.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane o kierunku informatycznym, matematycznym, statystycznym, medycznym lub pokrewnym.
  • Praktyczną znajomość metod statystycznej analizy danych.
  • Doświadczenie w przetwarzaniu dużych wolumenów danych.
  • Wiedza z zakresu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Umiejętność wyjaśniania trudnych pojęć w sposób jasny, zwięzły i bogaty graficznie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Umiejętność dobrej organizację pracy oraz jeżeli jesteś osobą samodzielną w wykonywaniu zadań.
    

  Oferujemy Ci:

  • Pracę w firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do kwalifikacji i umiejętności.
  • Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków.
  • Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  • Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  • Otoczenie profesjonalnego Zespołu.
  • Inspirującą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 22 maja 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WCA.70.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:402

  Od młodszego specjalisty do specjalisty ds. obsługi sekretariatu - WKPS.OP.WA.68.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Organizacja pracy sekretariatu Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz jego zastępców, w tym:
  a) kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora oraz jego zastępców w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Centrum,

  b) prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach realizacji spraw w celu zapewnienia wsparcia w bieżącej pracy Dyrekcji i pracowników Centrum,

  c) przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Centrum w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrekcji i pracowników Centrum,

  d) tworzenie, sprawdzanie i redagowanie pism.

  2. Administracyjne wsparcie Dyrektora w codziennych obowiązkach, m.in. w zakresie zarządzania dokumentacją w systemie „Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją”, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Centrum.
  3. Przygotowywanie dokumentów, sprawozdań, raportów i prezentacji na spotkania Kierownictwa Centrum oraz posiedzenia Dyrekcji.
  4. Udział w bieżących pracach projektowych i zadaniach związanych z organizowaniem procesów biznesowych w ramach przedmiotu działalności Centrum.
  5. Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Dyrektorem, a poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Centrum.
  6. Organizowanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, w tym także dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności związanych z rozliczaniem podróży służbowych Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora.
  7. Organizacja udziału Dyrektora w konferencjach w porozumieniu z Wydziałem Informacji i Promocji.
  8. Organizowanie i udział w spotkaniach biznesowych, sporządzanie notatek.
  9. Redagowanie pism oraz sporządzanie tłumaczeń dokumentów.
  10. Budowanie oraz dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
  11. Przyjmowanie i obsługa gości oraz udzielanie informacji.
  12. Obsługa telefoniczna, faksowa i pocztowa sekretariatu.
  13. Realizacja zadań związanych z procedowaniem dokumentów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Dyrekcji.
  14. Przekazywanie akt spraw Dyrektora Centrum oraz Zastępców Dyrektora do Archiwum Zakładowego.
  15. Zamawianie i dysponowanie artykułami biurowymi i spożywczymi oraz niezbędnym sprzętem.
  16. Współdziałanie z innymi komórkami przy usprawnianiu i bieżącej realizacji pracy Centrum.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Bardzo dobrą organizację pracy, dokładność, skrupulatność, lojalność i zaangażowanie oraz jesteś osobą samodzielną i kreatywną.
  • Umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Wysokie umiejętności interpersonalne oraz wysoką kulturę osobistą.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  specjalista wyższe 2
    średnie 4
  młodszy specjalista wyższe -
    średnie 2

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz język angielski na poziomie co najmniej komunikatywnym.
  • Posiadasz umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Jesteś osobą dyspozycyjną.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 20 maja 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WA.68.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:401

  Data Scientist - WKPS.OP.WCA.47.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Udział w ambitnym projekcie budowy nowoczesnych systemów analitycznych dla ochrony zdrowia w Polsce.
  • Eksploracja danych i odkrywanie ukrytych wzorców za pomocą zaawansowanych algorytmów analitycznych i analiz Big Data.
  • Praca z dużymi i złożonymi zbiorami danych medycznych przy wykorzystaniu wiedzy matematycznej, statystycznej i z zakresu uczenia maszynowego.
  • Estymacja zaawansowanych modeli analitycznych do wykrywania nieprawidłowości w ochronie zdrowia.
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zaawansowanej analizy danych w celu zwiększenia skali wykrywanych nieprawidłowości.
  • Wywieranie realnego wpływu na poprawą efektywności ochrony zdrowia w Polsce, w tym na przeciwdziałanie nadużyciom.
  • Współpraca z multidyscyplinarnym zespołem złożonym z naukowców, specjalistów ds. zaawansowanej analizy danych, ds. analizy biznesowej  oraz ekspertów medycznych.
  • Projektowanie, wdrażanie i benchmarking kluczowych wskaźników wydajności KPI do pomiaru efektywności funkcjonowania poszczególnych jednostek medycznych.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym, matematycznym, statystycznym, medycznym lub pokrewnym.
  • Praktyczną znajomość metod statystycznej analizy danych oraz algorytmów uczenia maszynowego.
  • Doświadczenie w przetwarzaniu dużych wolumenów danych.
  • Doświadczenie programistyczne z przynajmniej dwoma językami programowania: SQL, 4GL (SAS), R lub Python.
  • Umiejętność wyjaśniania trudnych pojęć w sposób jasny, zwięzły i bogaty graficznie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych i wizualizacyjnych.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Umiejętność dobrej organizację pracy oraz jeżeli jesteś osobą samodzielną w wykonywaniu zadań.
    

  Oferujemy Ci:

  • Pracę w firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do kwalifikacji i umiejętności.
  • Wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków.
  • Atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”.
  • Dla najlepszych premie uznaniowe.
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
  • Rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji.
  • Otoczenie profesjonalnego Zespołu.
  • Inspirującą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A,

  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WCA.47.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:400

  Od specjalisty do głównego specjalisty - inspektora ds. obronnych i stopni alarmowych – WKPS.OP.WBST.64.2019

  Liczba etatów: 1/4

  OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA

  1. Opracowywanie planów operacyjnych i zamierzeń obronnych oraz wytycznych w zakresie spraw obronnych i stopni alarmowych.

  2. Uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych.

  3. Uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania stopni alarmowych.

  4. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałych dyżurów, organizacja i utrzymywanie w gotowości do uruchomienia zespołów stałego dyżuru.

  5. Zapewnienie obsady kadrowej Centrum na czas wojny.

  6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych i z zakresu stopni alarmowych.

  7. Koordynowanie przedsięwzięć obronnych i stopni alarmowych w Centrum.

  8. Zapewnienie realizacji zadań obronnych i stopni alarmowych wynikających z obowiązujących aktów prawnych, zarządzeń i wytycznych Ministra Zdrowia.

  9. Współdziałanie z innymi instytucjami w celu realizacji zadań obronnych i stopni alarmowych, sprawozdawczość.

   

  WYMAGANIA

  1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.

  2. Wykształcenie wyższe I stopnia.

  3. Doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej lub na podobnym stanowisku.

  4. Znajomość następujących aktów prawnych:

  • o   ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.),
  • o   ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczenia materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1692),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 276, poz. 1631 ze zm.),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r., nr 271, poz. 1603),
  • ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

  5. Obywatelstwo polskie.

  6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

  7. Znajomość metod i technik pracy biurowej, w tym obsługa komputera - znajomość programów Microsoft Office.

  8. Znajomość i umiejętność wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

  9. Umiejętność organizacji i przeprowadzania szkoleń obronnych.

  10. Wiedza w zakresie planowania operacyjnego, planowania i przeprowadzania kontroli realizacji zadań obronnych, sprawozdawczości z wykonywania zadań obronnych.

  11. Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego upoważniające do dostępu do informacji o klauzuli „poufne”.

   

  OFERUJEMY

  1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.

  2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.

  3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.

  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.

  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.

  6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do dnia 30 maja 2019 r.

   

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.64.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:399

  Od specjalisty do głównego specjalisty testów bezpieczeństwa - WKPS.OP.WBST.65.2019

  Liczba etatów: 2

  OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA

  1. Przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa, w szczególności aplikacji i systemów biznesowych zgodnie z przyjętymi standardami i metodykami.

  2. Przeprowadzanie testów penetracyjnych sieci i infrastruktury teleinformatycznej.

  3. Przeprowadzanie audytów konfiguracji i opracowywanie zaleceń.

  4. Przeprowadzanie testów socjotechnicznych.

  5. Wdrażanie nowych usług i rozwiązań bezpieczeństwa.

  6. Monitorowanie trendów w bezpieczeństwie IT, nowych narzędzi i zagrożeń.

   

  WYMAGANIA

  1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji testów bezpieczeństwa IT.

  2. Znajomość metodyk i standardów wykonywania testów bezpieczeństwa (OWASP, OSSTMM, ISSAF).

  3. Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów bezpieczeństwa (np. Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, nmap, Nessus, Nexpose itd.).

  4. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji WWW, Web Service, sieci komputerowych i protokołu TCP/IP.

  5. Wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.

  6. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  7. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  DODATKOWE ATUTY

  1. Certyfikat z obszaru bezpieczeństwa (preferowane certyfikaty wydane przez EC-Council, Offensive Security, ISeCom, ISC2, ISSACA).

  2. Znajomość środowisk mobilnych i metod ich testowania.

  3. Znajomość języków skryptowych (takich jak bash, perl, python).

  4. Doświadczenie w testowaniu API SOAP oraz REST.

  5. Doświadczenie w analizach złośliwego oprogramowania.

  6. Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy powłamaniowej.

   

  OFERUJEMY

  1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.

  2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.

  3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.

  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.

  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.

  6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do dnia 30 maja 2019 r.

   

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.65.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:398

  Od specjalisty do głównego specjalisty ds. zarządzania tożsamością (IDM/IAM) - WKPS.OP.WBST.63.2019

  Liczba etatów: 1

  OPIS STANOWISKA/ REALIZOWANE ZADANIA

  1. Analiza, projektowanie i inwentaryzacja procesu zarządzania dostępami, w tym inwentaryzacja ról i uprawnień w systemach.

  2. Budowanie uprawnień opartych o przyjęty w CSIOZ model.

  3. Koordynacja prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemu IDM/IAM (Identity & Access Management).

  4. Weryfikacja zasadności udzielanych uprawnień.

  5. Identyfikacja nieprawidłowo wykorzystywanych uprawnień.

  6. Realizacja przeglądów kontroli w obszarze zarządzania uprawnieniami.

  7. Automatyzacja działań administracyjnych.

  8. Przygotowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania uprawnieniami.

   

  WYMAGANIA

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.

  2. Minimum roczne doświadczenie w obszarze zarządzania tożsamością oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa IT.

  3. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem.

  4. Doświadczenie w administrowaniu, wdrażaniu, konfigurowaniu systemów zarządzania tożsamością (IDM/IAM lub PIM) w oparciu np. o CyberArk.

  5. Wiedza na temat protokołów i komponentów systemów zarządzania tożsamością: SAML, ActiveDirectory/LDAP, MultiFactor Authentication (MFA), Role Based Access Controls (RBCA), Privileged Identity Management (PIM), PKI.

  6. Doskonałe zdolności analityczne i komunikacyjne.

  7. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

   

  DODATKOWE ATUTY

  • Znajomość norm serii ISO 27000.
  • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z administracją systemami operacyjnymi np. Linux/Unix/Windows.
  • Certyfikat ITIL Operational Support & Analysis (OSA).
    

  OFERUJEMY

  1. Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.

  2. Pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę.

  3. Pakiet świadczeń socjalnych obejmujący m.in. atrakcyjne warunki korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego.

  4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”.

  5. Dla najlepszych premie uznaniowe.

  6. Możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 30 maja 2019 r.

   

  POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie w wybranymi Kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  h. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  i. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WBST.63.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:396

  Od młodszego do głównego administratora systemów wewnętrznych - WKPS.OP.WEST.29.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja prac związanych z utrzymaniem i prawidłową eksploatacją systemów utrzymywanych i rozwijanych w CSIOZ.

  2. Zarządzanie użytkownikami IT, sprzętem i wdrażaniem oprogramowania.

  3. Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie system wewnętrznego umożliwiającego CSIOZ raportowanie w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, kadrowo-płacowych oraz środków trwałych.

  4. Wdrożenie system ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) poprzez zbudowanie systemu aplikacji, którego będzie zintegrowanie wszystkich procesów zachodzących w organizacji oraz jego dostosowanie do już funkcjonującego systemu obiegu dokumentów.

  5. Budowa narzędzi migracyjnych umożliwiających automatyczne uzupełnianie danych w systemach będących w zasobach CSIOZ.

  6. Zapewnienie wsparcia informatycznego dla zespołu w ramach WEST oraz merytorycznego z zakresu księgowości oraz kontrolingu podczas transformacji CSIOZ związanej m.in. z przemodelowaniem procesu wytwarzania oprogramowania i utrzymywania systemów.

  7. Zgłaszanie oraz monitorowanie incydentów związanych z funkcjonowaniem ITS.

  8. Udział w tworzeniu procedur i instrukcji eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału.

  9. Ścisła współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Administratorem Systemów Informatycznych (ASI) w zakresie systemów teleinformatycznych Centrum.

  10. Opracowywanie OPZ i SIWZ w zakresie utrzymywanych projektów oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych dotyczących projektów utrzymywanych w Centrum.

  11. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych prac na rzecz Centrum.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Znajomość systemów baz danych MSSQL, Postgresql, DB2.
  • Znajomość języka zapytań SQL.
  • Znajomość administracji relacyjnymi bazami danych.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny administrator wyższe 5
    średnie 8
  starszy administrator wyższe 3
    średnie 5
  administrator wyższe 2
    średnie 4
  młodszy administrator wyższe -
    średnie 2

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  • Doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP i/lub elektronicznym obiegiem dokumentów.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  • Umiejętność podejmowania decyzji.
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  • Sumienność, terminowość, pracowitość, kreatywność.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: 20 maja 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WEST.29.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:387

  Od młodszego do głównego analityka systemowego - WKPS.OP.WRST.57.2019

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz systemowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  • Analiza i modelowanie procesów systemowych.
  • Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  • Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie systemowego zakresu projektu.
  • Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  • Zarządzanie kolejnymi wydaniami systemów, w tym organizacja i koordynacja testów.
  • Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami systemowymi.
  • Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  • Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  • Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  • Współpraca z interesariuszami projektów.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym lub pokrewnym.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań systemowych.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów systemowych.
  • Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk systemowy wyższe -
    średnie 2
  Analityk systemowy wyższe 2
    średnie 4
  Starszy analityk systemowy wyższe 3
    średnie 5
  Główny analityk systemowy wyższe 5
    średnie 8

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  • Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  • Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile BA).
  • Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  • Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  • Potrafisz pracować pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: 31.05.2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

   

   

  WKPS.OP.WRST.57.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj