Adres uniwersalny - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Adres Uniwersalny

Szanowni Państwo,

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowało wstępną wersję aplikacji pozwalającej na weryfikację adresu oraz wygenerowanie tzw. Adresu Uniwersalnego.

Adres uniwersalny, o którym mowa w tytule, to adres zapisany jako ciąg kodów – kodu pocztowego (tzw. PNA 5 cyfr, bez myślnika), kodu terytorialnego (z 7 cyfr kodu TERYT wybranych jest 6 cyfr od lewej, oznaczających województwo, powiat i gminę), identyfikatora miejscowości podstawowej (7 cyfr), identyfikatora miejscowości (7 cyfr), identyfikatora ulicy (5 cyfr; w przypadku braku ulic ten fragment adresu składa się z ciągu „00000”), współrzędnych x, y danego punktu adresowego w układzie PUWG 1992 (zaokrąglone do liczb całkowitych, 2 x po 6 cyfr ) oraz numeru budynku, oddzielanych znakiem ”|”. Taka konstrukcja adresu zapewnia zachowanie go w całości przy imporcie z plików csv danych oddzielanych typowymi separatorami takimi jak przecinek, średnik czy tabulator. Konstrukcja adresu uniwersalnego umożliwia jego automatyczną syntezę, a także analizę i konwersję na adres fizyczny, dogodny do odczytywania przez ludzi; ta operacja dokonuje się po wklejeniu adresu uniwersalnego w polu dostępnym pod zakładką „Konwerter adresu uniwersalnego” we wspomnianej niżej aplikacji. Jeśli stosowanie adresu uniwersalnego upowszechni się w praktyce, wiele uciążliwych czynności związanych z ustalaniem adresów będzie można przerzucić z ludzi na systemy informatyczne.

Celem działania aplikacji, dostępnej pod linkiem http://itia.pl/adres  (otworzy się w nowej karcie) jest potwierdzenie istnienia adresu (wyświetlenie mapki pokazującej lokalizację) oraz doprowadzenie do sytuacji, w której dane będą pochodziły z jednoznacznie określonych źródeł i w razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów możliwe będzie poinformowanie źródła tych danych o zlokalizowanym błędzie. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w sprawdzaniu poprawności danych (pochodzących z urzędów gmin) oraz lokalizacji miejsc wystąpienia błędów w adresach nieruchomości w Polsce, w tym dotyczących niespójności między bazami GUS, Poczty Polskiej i GUGIK. Testy trwały będą do odwołania.

Państwa aktywny udział przyczyni się do poprawy referencyjności baz adresowych w administracji publicznej.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Jak dokonać weryfikacji - krótka instrukcja.

Np. dla Pałacu Kultury w Warszawie przy Placu Defilad 1 adres uniwersalny przyjmie postać:

00110|146501|0918123|0918123|45369|486993|637005|1|

Kod pocztowy pokazywany na stronie WWW Pałacu Kultury to 00-901 - i taki sam kod pocztowy znajdujemy w REGON-ie. Twórcą kodów pocztowych jest Poczta Polska SA i to ona „przydziela” je poszczególnym adresom. Testowana aplikacja pozwala na wychwytywanie różnego rodzaju błędów i rozbieżności w danych – w tym przypadku błąd polega na rozbieżności w bazach danych Urzędu Miasta St. Warszawy przekazanych do GUGiK gdzie aplikacja go ujawnia (stamtąd bowiem go pobiera).

Test polega na tym, aby wpisać do aplikacji kilka znanych adresów (z dużego miasta, miasteczka, z miejsca urodzenia, z miejsc gdzie mieszkaliśmy, z wakacji… - z dowolnego miejsca w Polsce). Adresy w żaden sposób nie są łączone z osobami dokonującymi testów.

Korzystanie z aplikacji rozpoczyna się od wpisania kilku liter nazwy województwa; po ukazaniu się listy rozwijalnej należy wybrać właściwe województwo, miejscowość, ulicę (w przypadku adresu budynku bez ulicy należy wybrać <brak> i nr budynku.

UWAGI:

  1. Zawsze trzeba wybrać wartość z listy rozwijalnej. Dla miast na prawach powiatu (np. Olsztyn) powiat, gmina i miejscowość to ta sama nazwa.
  2. Jeśli aplikacja nie pozwala na znalezienie adresu na liście albo w generowanym dla danego adresu opisie w polach Adres, Szczegóły, Mapa pojawią się błędy – informację tę należy przekazać używając klawisza ‘Zgłoś błąd’ znajdującego się na górze ekranu, opisując rodzaj błędu.
  3. Jakikolwiek rodzaj błędu jest zawsze wynikiem błędu w danych lub ich braku – komunikaty o błędach przesyłane przez osoby dokonujące weryfikacji pozwoliły już na ustalenie najczęściej występujących błędów i stanowiły będą podstawę do zmiany przepisów prawa (usunięcia niespójności), których wynikiem są sygnalizowane błędy.