SSOZ - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

SYSTEM STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), który zastąpił dotychczasowy System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) jest wsparcie ministra właściwego ds. zdrowia oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia.

System został zrealizowany w ramach projektu ,,Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4) i jest dostępny pod adresem:

www.ssoz.ezdrowie.gov.pl 

INSTRUKCJE

Podręcznik użytkownika  SSOZ

POMOC TECHNICZNA

W razie wystąpienia problemów technicznych, bądź problemów z logowaniem do SSOZ prośba o kontakt w dni robocze w godzinach 8 – 16:00 pod numerami telefonów:

  • 22 597 09 23,
  • 22 597 09 28,
  • 22 597 09 29.