ADMINISTRATORZY

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (22) 597 09 25.

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z odpowiednim dla Państwa położenia Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

Sprawozdania typu MZ-06, MZ-11, MZ-12 ,MZ-13 ,MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29 A, MZ-29, MZ-30, MZ-88, MZ-89 są obsługiwane przez Urzędy Wojewódzkie.  

Wykaz telefonów administratorów wojewódzkich
Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia 
 

Nazwa Miasto Nr kier. Telefon

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej, Odział Statystyki Medycznej

Wrocław 71 340 62 79
340 62 58
340 69 38

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Bydgoszcz 52 349 74 52
349 74 37
349 74 36
349 74 16
349 74 50

Lubelski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia

Lublin 81 532 87 09
532 38 34

Lubuski Urząd Wojewódzki 
Wydział Zdrowia
Oddział Zdrowia Publicznego i Analiz

Gorzów Wlkp. 95 711 53 47
711 53 56
711 53 97
Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego
Łódź 42

664 10 36
664 10 56
664 10 68
664 10 72

Urząd Statystyczny w Krakowie
Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia

Kraków 12 361 01 14
361 02 40

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej
i Analiz

Warszawa 22 695 69 88
695 66 56
695 64 92
695 64 96
695 69 84

Opolski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia

Opole 77 452 46 04

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego

Rzeszów 17

867 1615

867 1619

Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego

Białystok 85 743 92 08
743 93 37
743 95 14

Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Gdańsk 58 307 71 84
307 71 83
307 71 82

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Katowice 32 207 76 02
207 76 03
207 76 04
207 76 05
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Wydział Centrum Zdrowia Publicznego
Kielce 41 342 10 34
342 13 20
342 15 14

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 
Wydział Zdrowia 

Olsztyn 89 523 26 09
523 25 08
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
Poznań 61

854 16 81
854 13 98
854 16 03

Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin 91 459 75 64
459 75 53
488 29 61
459 75 76
459 75 49

Podłączenie do P1