Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 13.02.2020, data modyfikacji: 19.02.2020

Dostawa certyfikatów e-mail SSL.

WZ.270.45.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki