Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 06.03.2020, data modyfikacji: 24.03.2020

Dostawa naturalnej wody mineralnej i źródlanej wraz z urządzeniami do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZ.270.60.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki