Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 04.03.2020, data modyfikacji: 13.03.2020

Dostawa Patchcordów światłowodowych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.

WZ.270.58.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki