Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 09.03.2020, data modyfikacji: 25.03.2020

Kampania informacyjno-edukacyjna w ogólnopolskim tygodniku opiniotwórczym.

WZ.270.62.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki