Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 20.02.2020, data modyfikacji: 25.02.2020

Montaż stoiska multimedialnego na konferencję Państwo 2.0 w dniach 5-6 marca 2020 r.

WZ.270.50.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki