Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 03.03.2020, data modyfikacji: 03.03.2020

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Zakup oprogramowania na potrzeby CSIOZ

WZ

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Załączniki